Mona Lifting – Arbenigwyr Codi ac Offer Codi

Arbenigwyr Codi Gogledd Cymru

Mae Mona Lifting yn gwmni profiadol a phroffesiynol dros ben sy’n cynnig gwasanaeth cynllunio, yr arbenigedd, yr offer a’r personél sydd eu hangen i godi gwrthrychau mawr, trwm yn ddiogel ac o dan reolaeth.

Mae gennym ddegawdau o brofiad ym mhob agwedd ar y busnes codi; rydym yn cynnal asesiadau risg manwl ar gyfer pob gwaith codi, rydym yn aelodau o LEFA ac mae gennym yswiriant indemniad proffesiynol gwerth £1M.

Gwasanaethau Codi

Yn ogystal ag ymgymryd â gwaith codi dan gontract rydym yn cynnig ystod lawn o wasanaethau cysylltiedig gan gynnwys:

Ymgynghori, cynnal a chadw, archwilio a phrofi – gan ddarparu gwasanaethau i sicrhau bod ein cleientiaid yn cyflawni eu hymrwymiadau statudol.

Dyfeisiadau codi pwrpasol – trwy ein hadran beirianyddol fewnol.

Gwerthu a llogi – yr ystod lawn o offer codi

Gallwch ddarllen rhagor am ein gwasanaethau codi yma.

Os oes gennych chi waith codi yna cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Cliciwch ar yr oriel ar y dde i weld rhai o’n prosiectau diweddaraf.

Newyddion Mona

Mona Lifting o Ynys Môn yn Esiampl o Ragoriaeth Mewn Peirianneg

Ar ôl ymweld â Mona Lifting yn Llangefni, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones fod y cwmni yn esiampl o ragoriaeth mewn peirianneg ac mewn lle da i fanteisio i’r eithaf ar ddatblygiadau fel yr Wylfa Newydd. Mae Mona Lifting yn dylunio, cynhyrchu, gosod a chomisiynu bob math o gyfarpar codi a dyfeisiadau peirianyddol cyffredinol. […]

Mwy

Arddangosfa a Chynhadledd All-Energy 2016

Bydd Mona Lifting yn bresennol unwaith eto yn Arddangosfa a Chynhadledd All-Energy yn Glasgow ar 4 a 5 Mai 2016. Cofiwch alw i’n gweld yn ein stondin ym Mhafiliwn Cymru.

Mwy

Pwerdy Carrington

Mae Mona Lifting wedi ennill contract pwysig i gynnal yr archwiliadau a’r profion cyntaf ar bob craen a pheiriant codi yn ym Mhwerdy Cylch Nwy Cyfun 880MW Carrington

Mwy